+2°
Marktjärn
visit Ljungandalen

Marktjärn

Adress: Marktjärn, 84012 Fränsta
Marktjärn är en numera övergiven by som ligger 20 km norr om Fränsta i Ånge kommun i västra Medelpad.
Namnet betyder skogen vid tjärnen.
Någon gång under 1760-talet kom den förste nybyggaren till Marktjärn. Spår och lämningar tyder dock på att det kan ha funnits en bosättning ännu tidigare. I slutet på 1800-talet fanns tre gårdar och fem torp på inägomarken, två torp på utägomarken och en fäbodvall. Under 1880 - talet bodde 65 personer i Marktjärn. Den sista familjen flyttade i början av 1960-talet, men hävden av marken fortsatte ännu en tid. Större delen av marken köptes upp av skogsbolaget SCA.

Torps hembygdsförening har sedan mitten på 1990-talet återupptagit hävden på några av ängarna. 1996 gjorde länsmuseet en dokumentation av kultur- och naturlämningarna på Marktjärns f.d. inägomark.

Kontaktinformation

Telefonnummer: +46-691-22094
Adress: Marktjärn,84012,Fränsta
CBIS trackingpixel

Copyright ©2010 Destination Ljungandalen, Kantorsgatan 11, 840 12 FRÄNSTA, info@destinationljungandalen.se