+4°
Lovik-Storflons naturreservat
Loviks-Storflon Naturreservat, Loviks-Storflon Naturreservat

Lovik-Storflons naturreservat

  • Naturattraktioner
Adress: Lovik-storflon, 84067 SÖRBYGDEN
Ett flackt, lågproduktivt och mosaikartat myr- och skogsområde på 365 hektar.
Skogen är präglad av äldre tiders bränder men har efter dimensionsavverkningar och det senaste århundradets skogsbrandsbekämpning utvecklats till en äldre granskog med inslag av tallöverståndare och brandstubbar. Bitvis finns även en hel del asp och gott om omkullfallna trädstammar av såväl barr- som lövträd i olika nedbrytningsstadier. På dessa växer gott om tickor. Myrarna i området utgörs av lågstarr-tuvullkärr av fastmattetyp, och här häckar vadare som gluttsnäppa (Tringa nebularia), grönbena (Tringa glareola), enkelbeckasin (Gallinago gallinago) med flera.

Reservatet bildades 1985 men utvidgades 2007 till 397 hektar varav skogen utgör 200 hektar. Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Kom ihåg!
•att du är välkommen till fots men att du ej får framföra motordrivet fordon
•att vara varsam om vegetationen och ej skada levande eller döda träd och buskar samt gräva upp eller plocka växter.
•att det ej är tillåtet att tälta eller göra upp eld.
•att hålla hunden kopplad.

Prisinformation:

Fri entré

Kontaktinformation

Telefonnummer: +46-611-349 000
Adress: Lovik-storflon,84067,SÖRBYGDEN

Vägbeskrivning

Vägvisning från väg 320 nordväst om Holm i Vike.
CBIS trackingpixel

Copyright ©2010 Destination Ljungandalen, Kantorsgatan 11, 840 12 FRÄNSTA, info@destinationljungandalen.se